Naar Kidszone

Wandelen door historie van Bezuidenhout

Op 3 maart 1945 werd Bezuidenhout getroffen door een tragisch bombardement. Met een historische wandelroute laten wij u het verleden en heden zien.

Het bombardement
Het bombardement

Op 3 maart 1945 vond in de Haagse wijk het Bezuidenhout een grote ramp plaats. In het licht van de bevrijding werd de wijk per vergissing door de Engelse luchtmacht gebombardeerd. Het plan was de V2-installaties in het Haagse Bos te treffen. Niet deze installaties maar het Bezuidenhout werd in het hart geraakt. Een groot deel van de wijk lag in puin, honderden mensen lieten bijgevolg het leven of raakten gewond en tienduizenden verloren hun huis.

"Iedereen liep naar buiten, en ging de straat op. Je zag de mensen overal heen hollen, hollen, hollen. Maar welke kant je ook uit holde, overal was er brand."
Lees meer over het bombardement

De historische wandelroute

Loop de mooie wandelroute langs de informatieborden in de wijk Bezuidenhout. Met de telefoon in de hand krijgt u op elke locatie nog meer te zien en te horen over de historische gebeurtenissen in deze wijk. Ook kunt u een routekaart downloaden en uitprinten.

Bekijk de interactieve route
Stichting 3 maart '45

De Stichting 3 maart '45 zet zich in voor blijvende aandacht voor de ramp en haar vele slachtoffers van het verwoestende bombardement op de wijk Bezuidenhout op 3 maart 1945. De Stichting beoogt stil te staan bij de offers die zijn gebracht bij het terugwinnen van onze vrijheid en respect te betuigen aan hen die betrokken hierbij waren.

In brede zin probeert de Stichting aandacht te vestigen op het belang van vrijheid: in een tijd van toenemende intolerantie is dat van groot belang. Jaarlijks organiseert zij de herdenking van het bombardement van 3 maart 1945, samen met organisaties en wijkbewoners.

Stichting 3 maart '45
© 2024 - Stichting 3 maart '45 / BB45
Colofon  |  Disclaimer  |  Realisatie:  Branding & more / Pixel&Code