Naar Kidszone

De organisatie

De organisatie

De wandelroute 'Bombardement Bezuidenhout '45' is een initiatief van Stichting 3 maart '45 en wijkbewoners. Samen zijn zij tot de keuze voor dertien bijzondere locaties in de wijk gekomen. Locaties die ieder voor zich een bijzonder stukje van de geschiedenis van de wijk Bezuidenhout laten zien. Door deze locaties te verbinden ontstaat een fraaie wandeling van ruim 5 kilometer door de wijk.

Keerpunt in de ontwikkeling van de Haagse wijk Bezuidenhout was het onbedoelde geallieerde bombardement van 3 maart 1945 op Bezuidenhout. Door foto's van voor- en direct na dit bombardement te tonen, wordt niet alleen de (voormalige) grandeur van de wijk getoond maar ook de verschrikking van oorlog. Deze tegenstelling is ook als uitgangspunt voor het samenstellen van de informatie genomen. De wijk is na het verschrikkelijke bombardement weer opgebouwd. De route voert juist langs onder architectuur ontwikkelde gebouwen van recente datum die de wijk het huidige ook eigentijdse karakter geven. Deze combinatie maakt het Bezuidenhout een bijzondere wijk.

In de opzet van de wandelroute en website is met diverse partijen nauw samengewerkt en is uitgebreid gebruik gemaakt van de reeds beschikbare informatie over het Bezuidenhout en meer specifiek de oorlogsperiode en het bombardement op Bezuidenhout. Zonder deze partijen en beschikbare informatie was het niet gelukt.

Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag

Vanaf het eerste moment hebben we ruimhartig steun gekregen van de gemeente Den Haag. Zij heeft de realisatie van de informatieborden en plaatsing in de wijk verzorgd. Met hen is gekeken naar goede inpassing van de borden in de omgeving.

Haags Gemeentearchief

Haags Gemeentearchief

Het Haags Gemeentearchief heeft veel ondersteuning geboden door de teksten na te lopen op historische correctheid en het ter beschikking stellen van de vele foto's die op de borden en website worden getoond. Juist door deze beelden gaat de wijk leven en kan een goed beeld van de ontwikkeling van de wijk worden getoond.

Fonds 1818

Fonds 1818

Fonds 1818 heeft de middelen ter beschikking gesteld om deze website te ontwikkelen. De website is een onmisbaar onderdeel in het aanbieden van de grote hoeveelheid informatie die beschikbaar is over het Bezuidenhout. De website geeft ons ook de mogelijkheid om de route verder te verlevendigen door video beelden, geluidsfragmenten en extra foto's toe te voegen.

Vrijwilligers

Vrijwilligers

De route is opgezet door vrijwilligers, allen woonachtig in het Bezuidenhout. Tijdens het samenstellen van de route hebben wij ook met veel (voormalig) bewoners van Bezuidenhout gesproken. Zonder uitzondering waren zij enthousiast om een bijdrage te leveren. Deze is gekomen in de vorm van mondelinge verslagen, artikelen van derden, zelf geschreven artikelen en verwijzingen naar bronnen met relevant materiaal over de wijk.

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

De route voert door het Haagse Bos, een uniek stadbos. Het bos is in eigendom van Staatsbosbeheer. Zij heeft bijgedragen aan de informatievoorziening over het Haagse Bos zelf en meer specifiek over de grote invloed die de Tweede Wereldoorlog op het bos heeft gehad. Staatsbosbeheer heeft toestemming gegeven voor de plaatsing van twee borden in het bos.

Zandvlietcollege

Zandvlietcollege

Het Zandvlietcollege is een lyceum voor gymnasium, atheneum en havo gevestigd in het Haagse Bezuidenhout. De school is ondernemend en creatief. Dat hebben wij van dichtbij kunnen zien. Leerlingen van het Zandvlietcollege hebben leuke en interessante teksten voor in de Kidszone van de website geschreven en hebben ondersteuning geboden bij het bekendmaken van de wandelroute in de wijk en de officiële opening van de wandelroute op 13 februari 2015.

StudioZipper

StudioZipper

StudioZipper is vanaf het prille begin betrokken geweest bij de grafische ontwikkeling van de wandelroute. Zij heeft het basisontwerp van de borden en de website verzorgd. Op basis van het basisontwerp zijn de borden definitief uitgewerkt door de gemeente Den Haag. StudioZipper is tevens het creatieve brein achter de boomerang kaart, de poster en de wandelkaart die specifiek voor promotie van de wandelroute zijn ontwikkeld. De eigenaresse van StudioZipper is ook woonachtig in Bezuidenhout.

Branding & More

Branding & More

Branding & More heeft in samenwerking met Pixel&Code de website gerealiseerd. In het ontwerpproces is zeer actief meegedacht met de opzet van de website gericht op de twee doelgroepen die we nadrukkelijk met de wandelroute willen benaderen, volwassenen en kinderen. Tevens is overzichtelijke informatievoorziening en vindbaarheid van de website een belangrijk uitgangspunt geweest voor het technisch ontwerp.
Het beheer en de doorontwikkeling van de website ligt bij Branding & More.

 Stichting 3 maart '45

Stichting 3 maart '45

De afzender van de wandelroute en website is de Stichting 3 maart '45.

© 2024 - Stichting 3 maart '45 / BB45
Colofon  |  Disclaimer  |  Realisatie:  Branding & more / Pixel&Code